Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

 

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

 

·         pisemnie na adres: BEKADO.PL SP. Z O.O. Sklep z zabawkami, ul. Bohaterów Modlina 28, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@bekado.pl;

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Prawo do odstąpienia od umowy”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać ją nam na adres: BEKADO.PL SP. Z O.O. Sklep z zabawkami, ul. Bohaterów Modlina 28, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstępienia od umowy:

................................................                                                             ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                              BEKADO.PL SP. Z O.O.

Ul. Wojska Polskiego 47

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy

nr ............................................ (podaj numer zamówienia)

zawartej dnia .....................................  (podaj dzień zamówienia)

dotyczącej zakupu towaru …………………………………………………………………………………………………….

dostarczonej ……………………………………………….(podaj datę odbioru przesyłki)

Zwrot pieniędzy proszę o przekazanie na konto nr:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Właściciel konta:

Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Odesłanie produktu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dostarczenia podpisanego oświadczenia.

Adres do odesłania produktu wraz z podpisanym formularzem oświadczenia:

BEKADO.PL SP. Z O.O.

Sklep z zabawkami

„Zwrot konsumencki”

Ul. Bohaterów Modlina 28

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 ..............................

   podpis konsumenta